Top Image
Innsbruck  |  Konzert
Voice & Piano
Leitung: Reinhard Blum
23.01.2018|20:00
Department Musikpädagogik Innsbruck | Innrain 15/1 | 6020 Innsbruck
Veranstalter: Department Musikpädagogik Innsbruck
Studierende des Departments für Musikpädagogik Innsbruck